Buurtpreventie Ogen en Oren in de wijk

Het project Ogen en Oren is ruim vijf jaar geleden gestart in Purmerend en daar zijn inmiddels in elke wijk regelmatig deelnemers actief. Door dit succes heeft Zaanstad het project omarmt en zijn ook hier meer dan 80 vrijwilligers actief in verschillende wijken.
Het project wordt gesteund door gemeente Zaanstad en door de Politie in Zaanstad.
Er is nauw contact met de wijkagenten, die soms ook meelopen.

De buurtpreventieteams bestaan uit vrijwilligers en coördinatoren, die met enige regelmaat door de wijken lopen en uitkijken naar verdachte situaties, inbraak gevoelige panden/ huizen, losliggende trappen/ladders, openstaande ramen deuren, schuren, poorten, open autoramen, sleutels in deuren. Ook wordt gelet op fietsen, scooters en brommers die niet op slot staan.

Ogen en Oren Facebookpagina

In de avonduren wordt gelet op huizen zonder binnenverlichting, hetgeen duidt op afwezigheid.
Wanneer er iets wordt geconstateerd, dan worden de bewoners gewaarschuwd door ze aan te spreken en bij afwezigheid wordt een kaartje met informatie in de brievenbus gedaan.
Daarnaast letten de teamleden op defecte openbare verlichting, losliggende bestrating of andere hinderlijke situaties. Dit alles wordt doorgegeven aan de gemeente c.q. de wijkagent, zodat er actie kan worden ondernomen. Kortom, vrijwilligers van Ogen en Oren kijken uit naar situaties die aandachtnodig hebben om de leefbaarheid in de wijk zo goed mogelijk te waarborgen en inbraken, diefstallen en overlast te voorkomen, dan wel de risico’s te verkleinen.
Een veilige en schone wijk vinden wij heel belangrijk en zetten ons daarvoor in.

Om vaker preventieve rondes te lopen door de wijken, zijn wij opzoek naar vrijwilligers die de verschillende teams willen versterken.
Nogmaals en nadrukkelijk, het gaat allemaal op vrijwillige basis zonder enige vorm van verplichtingen.


Waarom wij dit doen?

Sommige leden zijn ook zelf slachtoffer geworden van een inbraak. Een veilige en schone wijk vinden wij heel belangrijk en zetten ons daarvoor in.
Hoe wij dat doen?

Voor de zichtbaarheid aan bewoners dragen wij een hesje met de tekst “BUURTPREVENTIE Ogen en Oren in de wijk” , Het is overigens niet verplicht om dit hesje te dragen.

Wie kan er lid worden?

Iedereen kan lid worden, zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom in onze teams. Wel is het gewenst dat een teamlid van onbesproken gedrag is

Hoe dikwijls gaat een deelnemer in de wijk een rondje lopen?

Buurtpreventie Zaanstreek

  • Daar is iedereen vrij in of hij/zij wel of niet mee loopt of fietst.
  • De teams lopen minimaal met twee personen. Via een Whats-app groep krijgen de leden je een uitnodiging om een preventieronde te lopen door de wijk.

Uiteraard bepaalt men zelf of ze mee kunnen/willen lopen of niet. Het is immers op vrijwillige basis.

Wat vragen we van u ?

  • Dat u van tijd tot tijd een ronde in uw eigen wijk loopt.
  • Kapot straatmeubilair, lantaarnpalen, afvaloverlast melden via het meldpunt van de website van de gemeente.
  • Advies geven aan buurtbewoners als het gaat om het voorkomen van inbraken e.d.
  • Tijdens de preventierondes flyers met aanbevelingen voor bewoners in brievenbus doet.
  • Promoten van Buurtpreventie bij buurtgenoten.
  • Bij het lopen van de rondes in de buurt wordt het in bruikleen verstrekte hesje van Buurtpreventie gedragen.

Geen knokploegen

Bij buurtpreventie wordt soms gedacht aan knokploegen van bewoners die ’s avonds de wijk intrekken om de boel in de gaten te houden en boeven te vangen. Ook wordt soms gedacht dat leden van buurtpreventie meer bevoegdheden hebben dan andere bewoners. Dit is in beide gevallen niet waar.

Buurtpreventie heeft alles te maken met het openhouden van de ogen en oren zonder enkel risico te nemen.

Zijn er kosten aan verbonden?

Er zijn geen kosten aan verbonden.


Buurtpreventie werkt…

De resultaten van de inzet van buurtpreventieteams zijn zichtbaar en meetbaar. Dat blijkt uit de succesverhalen in andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld de gemeente Purmerend en Bergen op Zoom. Met buurtpreventie op straat neemt onder andere duidelijk criminaliteit af. Zo zijn er in gemeenten met buurtpreventie teams minder vernielingen, minder overlast van jongeren en minder inbraken. Buurtpreventieteams werken ook preventief. Ze geven aan bewoners voorlichting over brand- of inbraakpreventie of wijzen schoolgaande jeugd op het belang van verkeersveiligheid.Uit gesprekken met buurtbewoners blijkt ook dat zij sinds hun deelname aan buurtpreventie meer betrokken zijn bij hun buurt. Buurtpreventie bevordert ook de sociale contacten in de wijk.

 

 

Onze toekomstdroom is dat het ogen-en orenproject zich zal uitbreiden door heel Zaanstad met in iedere wijk een eigen coördinator

Wilt u ook deelnemer worden….? Meld u hier aan

Voor de officiële website van Ogen en Oren Purmerend en de Zaanstreek gaat u naar ogenenoren.com