Ogen en Oren in de wijk

Het project Ogen en Oren is ruim vijf jaar geleden gestart in Purmerend en daar zijn inmiddels in elke wijk regelmatig deelnemers actief. Door dit succes heeft Zaanstad het omarmt en zijn ook hier meer dan 80 vrijwilligers actief in verschillende wijken.
De Zaanstreek teams worden gesteund door gemeente  en Politie in Zaanstad. Ons streven is een stevig netwerk  te creëren in geheel Zaanstad.
Er is nauw contact met de wijkagenten en buurt-App groepen, die soms ook meelopen.

De buurtpreventieteams bestaan uit vrijwilligers en coördinatoren, die met enige regelmaat door de wijken lopen en uitkijken naar verdachte situaties, inbraak gevoelige panden/ huizen, losliggende trappen/ladders, openstaande ramen deuren, schuren, poorten, open autoramen, sleutels in deuren. Ook wordt gelet op fietsen, scooters en brommers die niet op slot staan.

Wie kan er lid worden?

Iedereen kan lid worden, zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom in onze teams. Wel is het gewenst dat een teamlid van onbesproken gedrag is

Hoe dikwijls gaat een deelnemer in de wijk een rondje lopen?

Daar is iedereen vrij in of hij/zij wel of niet mee loopt of fietst.
De teams lopen minimaal met twee personen. Via een Whats-app groep krijgen de leden je een uitnodiging om een preventieronde te lopen door de wijk. Uiteraard bepaalt men zelf of ze mee kunnen/willen lopen of niet. Het is immers op vrijwillige basis.

Wat vragen we van u ?

  • Dat u van tijd tot tijd een ronde in uw eigen wijk loopt.
  • Kapot straatmeubilair, lantaarnpalen, afvaloverlast melden via het meldpunt van de website van de gemeente.
  • Advies geven aan buurtbewoners als het gaat om het voorkomen van inbraken e.d.
  • Tijdens de preventierondes flyers met aanbevelingen voor bewoners in brievenbus doet.
  • Promoten van Buurtpreventie bij buurtgenoten.
  • Bij het lopen van de rondes in de buurt wordt het in bruikleen verstrekte hesje van Buurtpreventie gedragen.

Geen knokploegen

Bij buurtpreventie wordt soms gedacht aan knokploegen van bewoners die ’s avonds de wijk intrekken om de boel in de gaten te houden en boeven te vangen. Ook wordt soms gedacht dat leden van buurtpreventie meer bevoegdheden hebben dan andere bewoners. Dit is in beide gevallen niet waar.

Buurtpreventie heeft alles te maken met het openhouden van de ogen en oren zonder enkel risico te nemen.

Wilt u ook deelnemer worden….? Meld u hier aan

Meer weten…