Een stevig netwerk van buurtbewoners

Zaanstreek Buurtpreventie

Buurtpreventie wordt ingezet om er voor te zorgen dat de criminaliteit in heel de Zaanstreek tot een minimum worden beperkt en het veiligheidsgevoel onder burgers in de Zaanstreek stijgt.

Daarnaast willen we dat er in elke buurt in de Zaanstreek door middel van buurtpreventie een stevig netwerk van buurtbewoners ontstaat, die buurtpreventie zelf draaiende houdt en zo de buurt leefbaar houdt. Het bijzondere in de Zaanstreek aanpak is de overheersend sociale component en de intensieve aanpak aan het begin van een initiatief. Dit zorgt ervoor dat er in korte tijd een stevig draagvlak in de buurt wordt gecreëerd. Door met verschillende wervingsmethodieken letterlijk dicht bij bewoners te blijven en de opbrengst van het project goed zichtbaar te maken, is de respons van deelnemende bewoners hoog. Ook onder de groep bewoners die zich voorheen nog niet heeft ingezet in de buurt. Door deze investering aan het begin van een initiatief, is het mogelijk om de groepen snel te verzelfstandigen en zijn de bewoners verder aan zet om binnen de richtlijnen van het project hun eigen vorm te kiezen. Omdat de bewoners aan zet zijn, geven zij zelf aan of er behoefte en bereidheid door buurtbewoners is om een project te kunnen starten. Daarmee verhogen we de levensvatbaarheid van een initiatief op de langere termijn door de bewoners meer verantwoordelijkheden te geven.

In de Zaanstreek zijn inmiddels vele Buurtpreventie- en BuurtApp groepen actief die zich dagelijks inzetten om de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt te verbeteren. Buurtpreventie is van, voor en door bewoners van uw buurt. Extra oren en ogen op straat geven u een veiliger gevoel en helpen om uw buurt veiliger te maken.