Nieuw West wijkberichten (Westerwatering)

Wijkagent berichten

Buurtpreventie team

Geen spoed wel politie? Bel dan! 0900 8844

Bij spoed? Bel 112

Diefstal of inbraak in uw buurt is natuurlijk erg vervelend, wij adviseren bewoners om alerter te zijn om diefstal en inbraak voorkomen. Helpt u ook mee?

Buurtpreventie team Nieuw West

Ons team zet zich in voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Het buurtpreventieteam is gestart vanuit het Ogen en Oren project en heeft als doel om samen met gemeente en politie de wijk veilig te houden. Dit doet het buurtpreventieteam door meldingen van verdachte situaties, overlast en gebreken in de openbare ruimte door te geven aan de politie of gemeente. Wij hopen dat u zich ook wilt aanmelden voor het buurtpreventieteam en dat wij u snel mogen ontmoeten! We zijn blij met de goede inzet van onze leden. Groet van uw wijkcoördinators,

Willem en Jose,

email: coordinatie-nieuwwest@ogenenoren.com

Aanmelden kan hier:

Heeft u nog vragen of opmerkingen neem dan contact op via,e-mail-adres:zaanstad@ogenenoren.com